Blog ahandfulofstones.com

Chào mừng các bạn đến với blog ahandfulofstones.com để được trải nghiệm cùng thiên nhiên, không gian văn hóa, những điều bí ẩn về vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió.

Tây Nguyên trải dài trên 5 tỉnh Kon tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng. Tây Nguyên có diện tích hơn 54.506 km², dân số trên 5,8 triệu người, tập trung khoảng 46 dân tộc anh em sinh sống.

Trong khoản thời gian từ năm 2011 đến năm 2018, tỷ lệ người lao động có chuyên môn kỹ thuật cao tăng từ 11% lên 14%, trong khi đó tỷ lệ tăng trung bình của cả nước là 15,5% lên 21,85%. Như vậy với 86% người lao động chưa qua đào tạo nghề, trình độ văn hóa thấp, năng lực làm việc yếu, chủ yếu làm công việc giản đơn, công việc không ổn định, ý thức lao động và tác phong công nghiệp chưa đáp ứng đòi hỏi của nhà tuyển dụng.

Số liệu thống kê đến tháng 8-2017, Tây Nguyên có 4 trường đại học, chiếm 1,7% tổng số 235 trường đại học trong cả nước. Tỷ lệ trường đại học tại Tây Nguyên thấp nhất trong 6 vùng kinh tế. Không những vậy, các trường trung cấp, cao đẳng nghề; cơ sở dạy nghề hoạt động kém hiệu quả, giáo viên năng lực yếu, thiếu kinh nghiệm, trang thiết bị thực hành lạc hậu, giáo trình giảng dạy chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của các ngành kỹ thuật trong kỷ nguyên 4.0. Thị trường lao động Tây Nguyên kém phát triển là nguyên do chủ yếu dẫn đến tỷ lệ người lao động làm việc phi chính thức chiếm tỷ lệ 77%, tỷ lệ làm công ăn lương chiếm 22%.

Người lao động Tây Nguyên muốn tìm kiếm công việc phù hợp có thể truy cập website tìm việc của trung tâm dịch vụ việc làm Kon tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng để tham khảo tin tuyển dụng hoặc tham dự ngày hội việc làm sinh viên, ngày hội tuyển dụng,… Thường được tổ chức định kỳ tại trường đại học và các trung tâm dịch vụ việc làm.

Blog ahandfulofstones.com đăng tải tin tức lao động, việc làm, kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng mềm và cuộc sống muôn màu người dân Tây Nguyên.