Gia Lai Tích Cực Tạo Kết Nối Cơ Hội Việc Làm Cho Người Lao Động Với Doanh Nghiệp

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức ngày hội việc làm kết nối người tìm việc với nhu cầu của doanh nghiệp. Đây không những là cơ hội cho người lao động trong tỉnh tìm được việc làm phù hợp trên thị trường việc làm tại Gia Lai mà còn là cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm lao động, lựa chon được lao động có tay nghề tốt.

Continue reading “Gia Lai Tích Cực Tạo Kết Nối Cơ Hội Việc Làm Cho Người Lao Động Với Doanh Nghiệp”